Zobrazujem 10 z 20 položiek

Počet:
Zoradiť podľa:
Poradie:

Archeologické múzeum

Kultúra Bratislava Staré mesto
Žižkova 12
Featured

Archeologické múzeum je špecializované múzejné pracovisko s celoštátnou pôsobnosťou. Zameriava sa na získavanie, evidovanie, reštaurovanie,…

Bibiana

Kultúra Bratislava Staré mesto
Panská ul. 41
Featured

BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti, je kultúrna inštitúcia s medzinárodnou pôsobnosťou. Vznikla v roku 1987 ako partner svetoznámeho…

Bratislavské bábkové divadlo

Kultúra Bratislava Staré mesto
Dunajská 36
Featured

Začiatky profesionálnej práce Bratislavského bábkového divadla ohraničuje dátum jeho vzniku – marec 1957. Je to bezmála päť desaťročí…

Danubiana Meulensteen Art Museum

Kultúra Bratislava Čunovo
Bratislava-Čunovo, Vodné dielo
Featured

Za desaťročie svojej existencie pripravila Danubiana Meulensteen Art Museum desiatky výstavných projektov, ktoré si prišlo pozrieť viac ako…

Detské múzeum SNM

Kultúra Bratislava Staré mesto
Múzejná
Featured

Detské múzeum je priestor, ktorý poskytuje priestor pre rodiny s deťmi stráviť spoločné chvíle a inšpirovať k celoživotnému vzdelávaniu…

Dom kultúry Dúbravka

Kultúra Bratislava Dúbravka
Saratovská 2/A
Featured

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Dúbravka zriadilo v roku 1991 Dom kultúry Dúbravka ako samostatnú príspevkovú…

Dom kultúry Lúky

Kultúra Bratislava Petržalka
Vígľašská 1
Featured

Dom kultúry Vajnory

Kultúra Bratislava Vajnory
Pod lipami 2
Featured

Nový Dom kultúry Vajnory bol vystavaný v rokoch 2014 – 2015 na základoch staršieho Kultúrneho domu z 80-tych rokov podľa projektu…

Dom kultúry Zrkadlový háj

Kultúra Bratislava Petržalka
Rovniankova 3
Featured

Galéria mesta Bratislavy

Kultúra Bratislava Staré mesto
Františkánske nám. 11
Featured

Poslaním Galérie mesta Bratislavy je zhromažďovať, odborne spracovávať, reštaurovať, ochraňovať a prostredníctvom expozícií výstav,…