Zobrazujem 10 z 20 položiek

Počet:
Zoradiť podľa:
Poradie:

Múzeum dopravy Bratislava

Kultúra Bratislava Staré mesto
Šancová 1/A
Featured

Múzeum sa nachádza v priestoroch koľajiska prvej bratislavskej stanice parostrojnej železnice z 19. storočia a priľahlých skladov. Cestnú…

Múzeum mesta Bratislavy

Kultúra Bratislava Staré mesto
Radničná ul. č. 1
Featured

Múzeum mesta Bratislavy má 11 tematických múzeí prevažne v historickom jadre mesta. Výnimkou sú hrad Devín a Múzeum Antická Gerulata v…

Múzeum zbraní – Michalská veža

Kultúra Bratislava Staré mesto
Michalská 22
Featured

Múzeum je venované histórii opevnenia mesta, vystavené sú chladné zbrane, vojenská i turnajová výzbroj. Z najvyššieho poschodia je vchod na…

Radošinské naivné divadlo

Kultúra Bratislava Ružinov, Nivy
Záhradnícka 95
Featured

Radošinské naivné divadlo vzniklo v šesťdesiatych rokoch minulého storočia (prvá premiéra 25. decembra 1963) v Radošine (11 km od Piešťan,…

Slovenská národná galéria

Kultúra Bratislava Staré mesto
Rázusovo nábrežie 2
Featured

Slovenská národná galéria je v zriaďovacej listine definovaná ako najvyššia a centrálna galerijná inštitúcia Slovenska. Táto požiadavka sa…

Slovenské národné divadlo

Kultúra Bratislava Staré mesto
Pribinova 17 Bratislava
Featured

Slovenské národné divadlo, jedna z najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií Slovenska, začalo písať svoje dejiny roku 1920.

SNM – Hudobné múzeum

Kultúra Bratislava Staré mesto
Brämerova kúria, Žižkova 18
Featured

Hudobné múzeum je dokumentačným, vedeckovýskumným a metodickým múzejným pracoviskom s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré cieľavedome získava,…

SNM – Historické múzeum

Kultúra Bratislava Staré mesto
Bratislavský hrad
Featured

Historické múzeum je významnou súčasťou komplexu špecializovaných múzeí SNM. Jeho základným poslaním je cieľavedomé získavanie,…

SNM – Prírodovedné múzeum

Kultúra Bratislava Staré mesto
Vajanského nábrežie 2
Featured

Prírodovedné múzeum sa zameriava na výskum, dokumentáciu a prezentáciu rozmanitosti a vývoja živej a neživej prírody, najmä na území…

Vodárenské múzeum

Kultúra Bratislava Karlova Ves
Devínska cesta 1
Featured

Vodárenské múzeum vzniklo dňa 01.11.2007 pri príležitosti 120.výročia založenia prvej bratislavskej vodárne. Jeho zriaďovateľom je…

rating