header image

Los Papas Bedeker je priestor pre otcov, ktorí chcú so svojimi deťmi tráviť čas zmysluplne a hlavne sa pritom baviť. Všetky mamičky sú u nás samozrejme viac ako vítané. Našou prvou ambíciou je čo najlepšie zmapovať možnosti v Bratislave, do budúcnosti však nevylučujeme ani pridanie iných miest. Náš Bedeker ponúka prehľad zariadení, podnikov, inštitúcií a priestorov, ktoré poskytujú voľnočasové, ale aj vzdelávacie aktivity pre deti.

Úspech našej snahy závisí najmä na vás. Bedeker má zmysel len ak bude poskytovať aktuálne a presné informácie a preto vám vopred ďakujeme za aktívnu účasť pri hodnotení, zasielaní tipov a samozrejme aj kritizovaní toho, čo sa vám na stránke nepáči.

Načítam…