Zobrazujem 10 z 88 položiek

Počet:
Zoradiť podľa:
Poradie:

1. súkromné gymnázium Bajkalská

Základné školy Bratislava Ružinov, Nivy
Bajkalská 20
Featured

Základným vzdelávacím cieľom štúdia na našej škole je získať kompetencie, ktoré umožnia študentovi uplatniť sa na vysokých školách u nás aj…

British International School Bratislava

Základné školy Bratislava Dúbravka
Pekníkova 6
Featured

Kvalitné vzdelanie britského typu. Vyučovanie podľa anglických národných osnov, prispôsobených potrebám zahraničných ako aj miestnych…

Cambridge International School

Škôlky Vzdelanie Základné školy Bratislava Nové Mesto
Úprkova 3
Featured

Naša koncepcia vychádza z predpokladu, že dieťa je schopné sa učiť vtedy, keď je šťastné a cíti sa príjemne, slobodne a bezpečne.

Cirkevná základná škola Narnia

Základné školy Bratislava Petržalka
Beňadická 38
Featured

CZŠ – Narnia poskytuje základné vzdelanie v rozsahu platných učebných osnov schválených Ministerstvom školstva SR. Od 1. ročníka je…

Cirkevná základná škola s materskou školou Osloboditeľská

Škôlky Vzdelanie Základné školy Bratislava Vajnory
Osloboditeľská 27
Featured

Práca školy je zameraná v duchu deklarácie GRAVISSIMUS EDUCATIONIS, t. j., že katolícka škola sleduje tie isté kultúrne a výchovné ciele…

Francúzska materská škola so základnou školou

Škôlky Vzdelanie Základné školy Bratislava Petržalka
M.C. Sklodowskej 1
Featured

Francúzska škola v Bratislave bola založená v roku 2003. Školu v súčastnosti navštevuje viac ako 196 žiakov rôznych národností :…

Materská a základná škola pre telesne postihnutých

Škôlky Vzdelanie Základné školy Bratislava Vinohrady
Mokrohájska 3
Featured

Zabezpečuje edukačné aktivity určené pre deti s telesným postihnutím, ktoré vytvárajú predpoklady pre ďalšie vzdelávanie a plnohodnotný…

Paneurópska základná škola

Základné školy Bratislava Ružinov, Nivy
Ružová dolina 29
Featured

Súkromná základná škola ponúka orientačnú psychologickú a špeciálno-pedagogickú diagnostiku. Poskytuje každodennú individuálna pomoc…

Špeciálna materská a základná škola Žehrianska

Škôlky Vzdelanie Základné školy Bratislava Petržalka
Žehrianska 2980/9
Featured

Zapisuje deti od 3 do 6 rokov na základe žiadosti rodiča, odporúčania lekára, psychológa špeciálno – pedagogickej poradne alebo…

Špeciálna základná a materská škola pre deti so zrakovým postihnutím

Škôlky Vzdelanie Základné školy Bratislava Karlova Ves
Svrčia ul. 6
Featured

Obsah vzdelávania jednotlivých typov škôl je totožný s obsahom vzdelávania škôl bežného typu. Odlišné sú metódy a formy práce pri zníženom…