Los Papas je projekt od otcov pre otcov. Otcovstvo predstavuje v živote každého chlapa tú najzásadnejšiu a najtrvácnejšiu zmenu. V živote dieťaťa zároveň otec zohráva úlohu, ktorá je len veľmi ťažko nahraditeľná. Napriek tomu sa nám zdá, že významu otcovstva v živote chlapa, ako aj významu otca v živote dieťaťa, sa v spoločenskej debate nedostáva zaslúženej pozornosti. Rola otca zostáva zamrznutá v stereotype, ktorý už dávno nie je aktuálny.

Občianske združenie Los Papas
Gessayova 45
851 03 Bratislava
IČO: 50331795

info@lospapas.sk